Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tại Hồ Chí Minh Nhanh Chóng

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tại Hồ Chí Minh Nhanh Chóng

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

iv) Đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải phải được đánh giá định kỳ về việc duy trì điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

v) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tại Hồ Chí Minh
Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tại Hồ Chí Minh

 B. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Hồ Chí Minh

i) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh vận tải theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

ii) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh vận tải  thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

iii) Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

C. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tp.Hồ Chí Minh

♣ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

♣ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

♣ Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

♣ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

♣ Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

♣ Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP VẬN TẢI Ô TÔ TẠI HỒ CHÍ MINH

  • Dịch vụ được cung cấp bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; 
  • Chi phí dịch vụ ưu đãi; 
  • Tốc độ xử lý công việc nhanh chóng, chuyên nghiệp. 
  •  Tư vấn tổng quan quy định về các điều kiện kinh doanh vận tải mà khách hàng quan tâm;
  • Nghiệm thu kết thúc hợp đồng.

 

 

Tin tức khác